---
Zoeken in Stadsdeel Centrum
Pad tot huidige pagina

Bekendmakingen

Publicatie vanaf 1-1-2015

Nieuwe verordening

Op 1 januari 2015 is de Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking in werking getreden. Vanaf 1 januari 2015 vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Amsterdam niet meer in het papieren Gemeenteblad, Stadsblad de Echo of andere huis-aan-huisbladen maar op www.amsterdam.nl/bekendmakingen.

Afbeelding

Uitzicht Amsterdam (foto E. van Eis)

Archief bekendmakingen vergunningen

In het archief staan de bekendmakingen van vergunningen tot en met 31 december 2014.

Kennisgevingen bestemmingsplannen

U kunt hier de actuele kennisgevingen vinden van bestemmingsplannen, ontwerp-bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen met projectafwijking en ontwerp-projectbesluiten.

Overige kennisgevingen

Verkeersbesluiten

Verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant.