---
Zoeken in Stadsdeel Centrum
Pad tot huidige pagina

Ambtelijke organisatie

Lijst

Het stadsdeel is vooral uitvoerend. Het voert het beleid uit dat voor de stad geldt. En terwijl ze dat doen, brengen ze accenten aan passend bij de situatie in het stadsdeel.

Het stadsdeel kent verschillende afdelingen en teams. Er zijn twee gebiedsteams die zich richten op interactie met bewoners en ondernemers, voor een leefbaar en veilig stadsdeel. Ze signaleren ontwikkelingen in de buurt signaleren en gaan hier met bewoners en ondernemers mee aan de gang. In de Gebiedspool zitten experts op een vakgebied, zoals jeugd & veiligheid en winkelstraatmanagement. Zij werken vanuit hun expertise voor de twee gebiedsteams. De afdeling Schoon & Heel gaat over straatverzorging, afvalinzameling en onderhoud van groen, straten en pleinen. De afdeling Handhaving, Toezicht & Vergunningen heeft als doel dat regels en afspraken worden gerespecteerd; er wordt opgetreden als dat nodig is. Verder is er nog een aantal interne afdelingen, zoals de Staf, die andere afdelingen ondersteunt en business control. Zij helpen bij de ontwikkeling van de stadsdelen, vooral op gebiedsgericht werken en organisatieontwikkeling.

Afbeelding

Oudeschans, foto E. van Eis

Vacatures

Het stadsdeel hanteert een selectievolgorde, waarbij kandidaten die werkzaam zijn bij stadsdeel Centrum en vervolgens kandidaten van de overige gemeentelijke organisaties bij gelijke geschiktheid voorrang hebben op externe kandidaten.