---
Zoeken in Stadsdeel Centrum
Pad tot huidige pagina

Directie Omgevingsmanagement

8 oktober 2012

In het kort

De directie Omgevingsmanagement werkt aan interactie met bewoners en ondernemers met als doel een leefbaar en veilig stadsdeel.


De directie Omgevingsmanagement werkt aan interactie met bewoners en ondernemers met als doel een leefbaar en veilig stadsdeel. Bij ontwikkelingen in een gebied in het stadsdeel staat het evenwicht tussen wonen, werken en recreëren altijd centraal.

De directie Omgevingsmanagement bestaat uit de volgende afdelingen:

Afdeling Vernieuwing

De afdeling Vernieuwing werkt ‘gebiedsgericht' en faciliteert de participatie van burgers en ondernemers. Een netwerk van partners werkt samen per gebied, buurt of straat. De gebiedscoördinatoren zijn de eerste aanspreekpunten voor bewoners en ondernemers. Kijk op de kaart voor een gebiedsindeling met bijbehorende aanspreekpunten.
De integrale beleidscoördinatoren voeren regie over de aanpak van stadsdeelbrede veranderingen. De afdeling heeft een speciaal team kwaliteitsbewaking en klachtenbehandeling.

Klachtentafel
Het stadsdeel wil klachten in contact met de burger oplossen. Om de klachten efficiënt en effectief af te handelen, werkt het stadsdeel sinds kort met een ‘klachtentafel'. Medewerkers met uiteenlopende kennis en ervaring bespreken de ontvangen klachten, waarvan nog niet direct duidelijk is waar deze thuis horen, van de dag ervoor. Ingewikkelde klachten komen zo snel bij de juiste behandelaar terecht. De behandelaar komt zo spoedig mogelijk met een antwoord, en neemt contact op met de burger. Klachten waarvan bij ontvangst al duidelijk is waar deze thuis horen, sturen we natuurlijk direct naar de betreffende afdeling.

Afdeling Realisatie Fysiek

De afdeling Realisatie Fysiek is verantwoordelijk voor het uitwerken en (laten) uitwerken van stedelijke beleidskaders in de fysieke omgeving. Gemeentelijk beleid wordt hier vertaald en zonodig op maat gemaakt voor uitvoering op stadsdeelniveau.

Belangrijke punten en thema's zijn bestemmingsplannen, verkeerscirculatieplannen,Welstandsnota, advisering bouwinitiatieven, evenementenbeleid, erfgoed en monumenten en de implementatie van hotelbeleid, horecabeleid, boten- en steigerbeleid.

Afdeling Realisatie Sociaal

De afdeling Realisatie Sociaal is verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van stedelijke beleidskaders in het sociale domein. De afdeling verzorgt ook het subsidieproces en het beheer en de exploitatie van ca 250 gebouwen.

Belangrijke producten en thema's zijn: jeugd en veiligheid, Wmo-programma, en implementatie van armoedebeleid, jongerenbeleid, vrijwilligersbeleid.

Afdeling Projecten

De afdeling Projecten realiseert ontwikkelings-, beleids- en uitvoeringsprojecten, zowel in de fysieke omgeving als in het sociale domein.

Voorbeelden zijn ontwikkeling of renovatie van gebouwen, weg- en waterbouwkundige constructies, warmte- en koudeopslag, Huizen van de Buurt, Brede School, gebiedsontwikkeling Leidseplein, parkeermogelijkheden voor auto's en fietsen.

Directeur: David Beekhuis

Trefwoorden